Wykonujemy:
materia?y promocyjne, foldery, czasopisma, magazyny bran?owe, ulotki, plakaty, magazyny luksusowe, kalendarze, teczki reklamowe, materia?y POS i wiele innych.
Nasza pełna oferta »

Wiosn? 2009 roku wdro?yli?my System Zarz?dzania Jako?ci?, co potwierdzone zosta?o Certyfikatem Jako?ci ISO 9001:2008 oraz Dyplomem ?rodowiskowym ISO 14001. Więcej »

KURSOR Sp. z o.o.
ul. D?ugosza 2-6
51-162 Wroc?aw
biuro@drukarniakursor.pl